Gràcies a esta subvenció hem pogut traduir al valencià i difondre els principals programes, manuals i documents de l’entitat, tant per al personal laboral com per a les persones associades, voluntariat i simpatitzants. La documentació traduïda i de la qual ja disposem d’exemplars en valencià és: Guia del Programa ACOMPANYA, Pla de Voluntariat, Reglament de Règim Intern, Pla d’Igualtat, Estatuts i Projecte Global.

A més a més, s’han realitzat 500 carpetes i 200 clauers amb el lema i logotip de SOMLLAR i 475 díptics informatius de l’entitat en valencià.

Agraïm el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en este procés de normalització lingüística de l’entitat que esperem seguir aprofundint, tant de bo amb l’ajuda de la Conselleria,  en els propers anys.